- Jesteśmy publiczną uczelnią akademicką. Zdarza się, że otrzymujemy z zagranicy, krajów Unii Europejskiej, nieodpłatnie towary. Są to najczęściej egzemplarze nowego typu odczynników od firm, z którymi współpracujemy, czy też np. nieodpłatne egzemplarze wydawnictw książkowych. W takiej sytuacji nie rozliczamy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bo art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wyraźnie wskazuje, że opodatkowaniu VAT podlega jedynie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem.