Karolina Gierszewska

Spółka nie odliczy VAT z biletu dla żony pracownika

Bilet jednorazowy wystawiony przez podmiot świadczący usługi przewozu osób kolejami wypełnia definicję faktury. Można odliczyć wykazany na nim podatek, ale tylko w części związanej z przejazdem osoby wysłanej w podróż służbowo.

Okulary korekcyjne ochronne dają prawo do odliczenia VAT

Pracodawca ma prawo rozporządzać jak właściciel środkami ochrony indywidualnej wykorzystywanymi przez pracowników w czasie świadczenia pracy. Może zatem odliczyć podatek naliczony z faktur za ich zakup.

Komputery dla szkół i uczelni z zerową stawką VAT

Sposób i zakres wykorzystania sprzętu komputerowego nabywanego przez jednostkę oświatową nie ma znaczenia dla skorzystania z preferencji przez sprzedawcę.

Usługi parkingowe nie zawsze z kasą fiskalną

Jeżeli właściciel parkingu do tej pory stosował urządzenia starego typu, które pobierały płatność w bilonie i banknotach, to po wprowadzeniu terminali przyjmujących należność elektronicznie nadal będzie musiał ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej.

Kiedy rozliczyć fakturę korygującą in minus: na bieżąco, czy w dacie pierwotnego zdarzenia

Podatnik powinien rozliczyć faktury korygujące in minus w rozliczeniu za miesiąc ich wystawienia. Są to faktury bez wykazanej stawki i kwoty podatku – nie ma więc obaw, że podatnik zbyt wcześnie obniży daninę należną fiskusowi.

Uczelnia nie musi rozliczać VAT

Import usług świadczonych nieodpłatnie nie podlega opodatkowaniu po stronie podmiotu obdarowanego.

Kiedy szkoła lub uczelnia nie ma obowiązku płacić PCC

Dużo zależy od tego, w jakim celu jest kupowana książka i w jaki sposób będzie wykorzystywana.

Jeden budynek, dwie różne stawki VAT na sprzątanie

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach wraz z myciem okien i sprzątaniem posesji przed budynkiem nie jest opodatkowane w sposób jednolity. Część czynności jest obciążona 23-proc. podatkiem, inne korzystają z preferencji.

Sprzedaż na rzecz pracowników bez kasy rejestrującej

Przedsiębiorstwa, które zasadniczo przeprowadzają tylko transakcje B2B, nie mają obowiązku fiskalizacji wyprzedaży majątku firmowego na rzecz zatrudnionych w nich osób.

Jaki VAT od wydatków związanych z samochodami w sektorze publicznym

W przypadku używania pojazdów do własnej nieodpłatnej działalności, należy uwzględnić 50 proc. naliczonego VAT bez dalszego pomniejszania tego podatku o wartość prewspółczynnika. Tak uznał WSA w Warszawie.