Karolina Gierszewska

Dopłata do kapitału zapasowego zawsze z PCC

Każdego rodzaju dopłaty, w tym także dopłaty na kapitał rezerwowy, uważa się za zmianę umowy spółki kapitałowej powodującą podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Błędne dane nabywcy – nota korygująca czy faktura in minus „do zera”

- Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Dokonywane przez nas zakupy towarów oraz usług krajowych dokumentowane są przez sprzedawców fakturami. Otrzymujemy bardzo dużo faktur zawierających błędy w naszej nazwie lub w naszym NIP (podany jest często NIP innego podmiotu). Mimo próśb bardzo często nie otrzymujemy faktur korygujących od sprzedawców. Zdarza się też, że sprzedawca zamiast skorygować błędne nasze dane (np. dotyczące NIP) wystawia tzw. korektę do zera i całkiem nową fakturę (a przecież nie było nowej transakcji). Mamy wątpliwości czy: - notą korygującą można zmienić NIP kupującego (nabywcy), - w przypadku błędnych danych nabywcy sprzedawca może wystawić fakturę korygującą do zera (i nową fakturę) zamiast jedynie zamienić błędne dane kupującego na prawidłowe, - nabywca może nie zgodzić się na korektę samych danych nabywcy i żądać korekty do zera oraz nowej prawidłowej faktury, - KSeF zmieni w jakiś sposób to zagadnienie? – pyta czytelnik.

Jak dokumentować podział zysków z prawa do wspólnego prawa ochronnego

Kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podziału korzyści i zysków związanych z posiadaniem prawa do wspólnego wynalazku od wielu lat są przedmiotem kontrowersji. Przedsiębiorcy stoją bowiem przed dylematem, czy podział takiego zysku należy dokumentować fakturą czy notą obciążeniową?

Chatboty a podwójny VAT

Nasza spółka wykupiła roczny dostęp do popularnego obecnie typu oprogramowania służącego do generowania odpowiedzi na dane, czy zapytania wprowadzane przez zainteresowaną osobę (tzw. chatbot). Program ma za zadanie prowadzić rozmowę lub odpowiadać na zadane pytania. Sprzedawcą jest zagraniczna firma. Na fakturze został jednakże naliczony polski VAT. W miejscu ujętym jako „numer VAT” sprzedawca wskazał EU OSS VAT i podał numer. Mamy wątpliwości czy uznać ten zakup za import usług i opodatkować od kwoty brutto czy może jednak jest to zakup krajowy i odliczyć podatek naliczony? – pyta czytelnik.

Jaka stawka VAT na planery, kalendarze i organizery

Nie ma zgody odnośnie do zaklasyfikowania planerów czy organizerów do odpowiedniego kodu CN i co właściwej dla tych przedmiotów stawki VAT. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest w tym przypadku wystąpienie o wiążącą informację stawkową.

Zaliczka od konsumenta może być udokumentowana fakturą

Nowa regulacja dotycząca braku obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych, gdy sprzedaż nastąpiła w tym samym miesiącu co otrzymanie zaliczki nie dotyczy sprzedaży na rzecz konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jak rozliczyć faktury wzywające do wpłaty zaliczki na poczet WNT

Nie każda faktura generuje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru.

Spółka nie odliczy VAT z biletu dla żony pracownika

Bilet jednorazowy wystawiony przez podmiot świadczący usługi przewozu osób kolejami wypełnia definicję faktury. Można odliczyć wykazany na nim podatek, ale tylko w części związanej z przejazdem osoby wysłanej w podróż służbowo.

Okulary korekcyjne ochronne dają prawo do odliczenia VAT

Pracodawca ma prawo rozporządzać jak właściciel środkami ochrony indywidualnej wykorzystywanymi przez pracowników w czasie świadczenia pracy. Może zatem odliczyć podatek naliczony z faktur za ich zakup.

Komputery dla szkół i uczelni z zerową stawką VAT

Sposób i zakres wykorzystania sprzętu komputerowego nabywanego przez jednostkę oświatową nie ma znaczenia dla skorzystania z preferencji przez sprzedawcę.