W marcu 2022 r. do fiskusa o interpretację ustawy o CIT wystąpiła firma z branży doradczej. Wskazała, że zajmuje się głównie działalnością rachunkowo-księgową, audytorską oraz doradztwem podatkowym. W 2019 r. do zespołu jej doradców dołączyli eksperci z innej firmy. Nastąpiło to w drodze zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o CIT i VAT. W wyniku tego powstała wówczas wartość firmy (tzw. goodwill) podlegająca amortyzacji. Około 30 proc. wartości powstałej w ten sposób przypisać należało do tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z realizacją usług w zakresie działalności audytorskiej i pokrewnej.