Stanowisko takie zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 października 2022 r. (0114-KDIP2-2.4010.117.2022.1.IN).

O interpretację wystąpiły osoby fizyczne, wspólnicy spółki cywilnej. Spółka w okresie prowadzenia swojej działalności nie dokonywała wypłat zysku na rzecz wspólników. Wskazany zysk podlegał na biężąco opodatkowaniu na poziomie wspólników.