Kolejny pakiet zmian w ustawie o VAT, znany jako SLIM VAT 3, ma wejść w życie od 1 kwietnia 2023 roku. Jedną z wprowadzanych zmian jest doprecyzowanie okresu, za który deklarowana jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT), w przypadku, gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające jej dokonanie po okresie trzech miesięcy.

Obecne regulacje