Nowelizacja przepisów w ramach tzw. Polskiego Ładu 1.0 zwiększyła z początkiem 2022 r. kwotę wolną od podatku. Obecnie jest ona stała i wynosi 30 000 zł niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Natomiast kwota zmniejszająca podatek w skali roku kształtuje się na poziomie 3600 zł (30 000 zł x 12 proc. = 3600 zł). Płatnicy zmniejszają miesięczną zaliczkę na podatek o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, tj. o 300 zł.

Na wniosek pracownika