- Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sporządza operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości na zlecenie sądów, prokuratur i komorników. Oprócz wykonywania wycen działa on również w obszarze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wynajmie nieruchomości. Przedsiębiorca zamierza zaprzestać wykonywania wyceni opinii na zlecenie sądów i prokuratur w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca planuje złożyć w sądach i prokuraturach oświadczenie, że wykonywane czynności biegłego rozliczane mają być przez sądy i prokuratury w ramach działalności wykonywanej osobiście, czyli sądy i prokuratury mają potrącać zaliczkę na podatek dochodowy. Czynności biegłego w ramach działalności dla sądów i prokuratur będą wyłączone z prowadzonej działalności gospodarczej. Czy działalność przedsiębiorcy, jako biegłego sądowego na rzecz sądów i prokuratur, może być rozliczana w ramach działalności osobistej (po przekazaniu oświadczenia do sądów i prokuratur, że to one mają potrącać zaliczki na podatek dochodowy, i że wykonywane zlecenia na rzecz sądów i prokuratur nie są prowadzone w ramach działalności gospodarczej), stosownie do art. 13 pkt 6 ustawy o PIT? – pyta czytelnik.