Jak rozliczyć wydatki na noclegi i legalizację pobytu cudzoziemca

Gdy zleceniodawca zapewni zleceniobiorcy nieodpłatnie noclegi, mimo że nie jest zobligowany do tego przepisami prawa, wartość tego świadczenia stanowi dla zleceniobiorcy przychód z innych nieodpłatnych świadczeń. Nie są nim natomiast wydatki na legalizację pobytu i pracy na terytorium Polski. Poniesione są bowiem w interesie ekonomicznym i prawnym zleceniodawcy.

Publikacja: 27.11.2022 02:00

Jak rozliczyć wydatki na noclegi i legalizację pobytu cudzoziemca

Foto: Adobe Stock

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 września 2022 r. (II FSK 49/20).

Agencja pracy tymczasowej (spółka) zajmuje się pozyskiwaniem pracowników, zawiera z cudzoziemcami (osobami fizycznymi) umowy zlecenia na wykonywanie pracy tymczasowej na terenie całej Polski. W celu wykonywania przez nich ich obowiązków spółka zapewnia im nieodpłatnie zakwaterowanie oraz ponosi koszty związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców, m.in. koszty pozwolenia na pracę, wiz czy tłumaczenia dokumentów. We wniosku o wydanie interpretacji zapytała czy wartość zapewnianych zleceniobiorcom nieodpłatnie noclegów stanowi ich przychód z umowy zlecenia i czy powinna wypełniać obowiązki płatnika zaliczek na PIT. Spytała też czy pokrywanie przez nią kosztów procedur legalizacji pobytu i pracy zleceniobiorców jest nieodpłatnym świadczeniem i powoduje powstanie przychodu po stronie zleceniobiorców.

Pozostało 85% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży