Fotowoltaika na kurniku bez odliczenia podatkowego

Warunkiem uprawniających do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest poniesienie wydatku na urządzenia służące pozyskiwaniu odnawialnych źródeł energii służących do zasilania budynku mieszkalnego. Raty leasingowe do tego nie uprawniają.

Publikacja: 09.11.2022 11:14

Fotowoltaika na kurniku bez odliczenia podatkowego

Foto: Adobe Stock

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę podatnika, który chciał skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Z wniosku o interpretację wynikało, że podatnik z żoną jest współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym oraz garażem, trzema magazynami i kurnikiem. Prowadzi gospodarstwo rolne, ale zabudowania służą tylko do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i egzystencjalnych. Mężczyzna wskazał, że podpisał umowę leasingu operacyjnego, na mocy, której bank nabył i oddał mu do korzystania instalację fotowoltaiczną o mocy 21 kW. Umowa leasingu opiewa na 62 tys. zł plus VAT. W 2020 r. podatnik zapłacił pierwszą ratę kapitałową z podatkiem, pierwszą z 59 rat okresowych z podatkiem i kaucję gwarancyjną.

Podatnik tłumaczył, że wpłaty będą dokumentowane fakturami, ale nie będzie odliczał z nich VAT. Obowiązek zapłaty wszelkich należności jest/będzie udokumentowany fakturami leasingodawcy. Instalacja fotowoltaiczna jest zainstalowana naziemnie w celu zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej w zabudowaniach.

Czytaj więcej

Fotowoltaika dla urzędu miejskiego bez odliczenia VAT

Podatnik wyjaśnił, że w rozliczeniu za 2020 r. nie wykazał poniesionych kosztów opłaty wstępnej oraz pierwszej raty w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Jednak chciałaby złożyć jej korektę i skorzystać z odliczenia, a także rozliczać ją w latach 2021-2025. Zaznaczył jedynie, że jego zdaniem tylko kaucja nie może być zaliczona do wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Fiskus takiej możliwości w jego przypadku w ogóle się nie dopatrzył. Co prawda przyznał, że jeżeli wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostaną sfinansowane kredytem bankowym, to można odliczyć te, które zostały zapłacone bez względu na wysokość spłaconego kredytu, z którego zostały sfinansowane. Źródło finansowania tych wydatków (kredyt, pożyczka) nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi, jeżeli to podatnik ostatecznie ponosi wydatek.

Fiskus zauważył jednak, że prawo do odliczenia obejmuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Oznacza to, że ulga dotyczy termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a nie innych budynków, których właścicielem jest podatnik, a które związane są z działalnością gospodarczą, czy też rolniczą. I choć co prawda ulga przysługuje również, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu, instalacja zostanie zamontowana na innym, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

Niemniej w ocenie urzędników raty leasingowe nie mogą być utożsamiane z wydatkami na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Podatnik instalację fotowoltaiczną nabędzie dopiero po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego zawartej z bankiem dokonując jej wykupu.

Ponadto fiskus nie zgodził się z podatnikiem, że wpływu na prawo do ulgi nie ma to czy instalacja fotowoltaiczna służy również budynkom gospodarczym. Gdy przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest związane z domem jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym to - co do zasady - podatnik ma prawo do ulgi, ale tylko w takim zakresie, w jakim wydatki na instalację fotowoltaiczną dotyczą budynku mieszkalnego.

Podatnik zaskarżył interpretację, ale przegrał. Wrocławski WSA podkreślił, że ulga termomodernizacyjna obejmuje wyłącznie wydatki służące budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu. Dlatego odliczeniem objęte są wydatki na termomodernizację wyłącznie domu jednorodzinnego, nie zaś obejmujące pozostałe budynki, o których mowa we wniosku skarżącego. W spornym przypadku garaż, magazyny i kurnik nie zostały zakwalifikowane przez skarżącego jako wypełniające definicję budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dlatego wydatki, które byłyby związane z ich ewentualną termomodernizacją nie mogą zostać zakwalifikowane do ulgi.

WSA zgodził się też z fiskusem, że faktury na raty leasingowe nie dają prawa do odliczenia. Skarżący, który jest stroną umowy leasingu operacyjnego, nie nabył bowiem i nie jest właścicielem instalacji fotowoltaicznej. Jest nim bank (leasingobiorca). Tym samym nie został spełniony warunek dotyczący poniesienia wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę podatnika, który chciał skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Z wniosku o interpretację wynikało, że podatnik z żoną jest współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym oraz garażem, trzema magazynami i kurnikiem. Prowadzi gospodarstwo rolne, ale zabudowania służą tylko do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i egzystencjalnych. Mężczyzna wskazał, że podpisał umowę leasingu operacyjnego, na mocy, której bank nabył i oddał mu do korzystania instalację fotowoltaiczną o mocy 21 kW. Umowa leasingu opiewa na 62 tys. zł plus VAT. W 2020 r. podatnik zapłacił pierwszą ratę kapitałową z podatkiem, pierwszą z 59 rat okresowych z podatkiem i kaucję gwarancyjną.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja