Stanowisko takie zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 czerwca 2022 r. (0111-KDIB2-1.4010.128.2022.2.AR).

Polska spółka (dalej: wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji metali, metalowych wyrobów gotowych, ich obróbki mechanicznej oraz ich magazynowania. Zarówno bezpośredni udziałowiec wnioskodawcy (dalej: bezpośredni udziałowiec), jak i pośredni udziałowiec wnioskodawcy (dalej: pośredni udziałowiec) są rezydentami podatkowymi Francji.