Franciszek Domanowski

Jak do wypłaty dywidendy stosować zasadę „look-through approach”

Polski płatnik jest uprawniony, do zastosowania zwolnienia i niepobrania podatku u źródła przy wypłacie dywidendy na rachunek bezpośredniego udziałowca, jeśli pośredni udziałowiec spełnia warunki formalne do zastosowania tego zwolnienia oraz jest odbiorcą rzeczywistym płatności.