Zatrudnieni na etacie poza wynagrodzeniem otrzymują często dodatkowe świadczenia, które także są ich przychodem ze stosunku pracy. Wątpliwości pojawiają się jednak w przypadku nagród wygranych w firmowych konkursach. Zgodnie ze stanowiskiem skarbówki, to także przychód ze stosunku pracy.Taką odpowiedź otrzymała spółka, która organizuje konkursy zarówno dla pracowników, jak też potencjalnych klientów. Celem jest promocja firmy, a w przypadku pracowników -zwiększenie ich motywacji. Spółka uznała, że wartość nagród powinna podlegać opodatkowaniu - jako przychód z innych źródeł - 10 proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym, niezależnie od tego, kto bierze udział w zawodach.

Czytaj więcej

Fiskus zarabia na brakach kadrowych. PIT od nagrody w konkursie na pracownika

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej orzekł jednak, że do osób zatrudnionych na etacie stosuje się inne zasady. Przypomniał, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT jako przychód z etatu może być kwalifikowane nie tylko wynagrodzenie określone w umowie o pracę, ale również inne rodzaje przysporzeń otrzymane od pracodawcy, takie jak: premie, nagrody, i nieodpłatne świadczenia.

"Wartość nagrody wydanej pracownikowi w ramach konkursu dla pracowników, niezależnie od tego czy przedmiot rywalizacji konkursowej ma związek z zakresem wykonywanych obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę, czy też przedmiot rywalizacji nie ma związku z obowiązkami służbowymi, należy doliczyć do jego pozostałych przychodów i opodatkować na zasadach właściwych dla przychodów ze stosunku pracy." 

To oznacza, że pracownik zapłaci podatek według stawek 12 i 32 proc. Pracodawca jako płatnik musi pobrać i odprowadzić zaliczki na PIT. Nie można zastosować zryczałtowanej stawki 10 proc.

Inaczej będzie w przypadku nagród skierowanych do potencjalnych klientów - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W tym przypadku jest to przychód z innych źródeł. Zaś zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się podatek w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody.Według dyrektora KIS nie można tu zastosować zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT dla nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą. To dlatego, że nagrody otrzymują zwycięzcy konkursu, a nie wszyscy jego uczestnicy.

nr 0112-KDIL2-1.4011.558.2022.1.KF