Przedsiębiorcy nie czekają na powrót MDR

Chociaż podatnicy nie muszą obecnie raportować krajowych schematów podatkowych, wielu robi to na bieżąco, niezależnie od okresu zawieszenia.

Publikacja: 25.08.2022 03:00

Przedsiębiorcy nie czekają na powrót MDR

Foto: Adobe Stock

Obowiązujący obecnie stan zagrożenia epidemicznego wpływa na zawieszenie wielu obowiązków podatkowych, w tym dotyczących standaryzowanych schematów podatkowych (MDR). Eksperci mówią jednak podatnikom, że nie zawsze warto czekać.

Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) został wprowadzony 1 stycznia 2019 r. Zgłoszeniu podlegają schematy podatkowe transgraniczne i krajowe. Obecnie trzeba raportować na bieżąco transgraniczne schematy podatkowe. Natomiast terminy składania informacji i zawiadomień o krajowych schematach zostały zawieszone.

Zgodnie z art. 31y ust. 1 specustawy w sprawie Covid-19 terminy te nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z Covid-19.

Od 16 maja 2022 r. obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, wprowadzony po zniesieniu stanu epidemii (obowiązującego od 20 marca 2020 r.).

Nie warto czekać

Jak wyjaśnia Maciej Kubica, radca prawny, menedżer w Kancelarii TLA, nie ma jednak przeszkód, by także w okresie zawieszenia promotorzy, korzystający i wspomagający składali dobrowolnie raporty.

– Rekomendujemy naszym klientom, żeby raportować krajowe MDR na bieżąco, niezależnie od okresu zawieszenia. Najprawdopodobniej schematy te i tak trzeba będzie zgłosić po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego, gdyż nie ma sygnałów o zamiarze darowania podatnikom tego obowiązku. To oznacza, że zespoły odpowiedzialne za kwestie MDR muszą zdecydować, czy raportować krajowe schematy na bieżąco, czy zbierać informacje potrzebne do wypełnienia tego wymogu w późniejszym okresie. Pierwsze rozwiązanie wydaje się optymalne, ponieważ pozwala lepiej kontrolować ten proces – mówi mec. Maciej Kubica.

Podobnie podchodzi do tej kwestii wielu przedsiębiorców.

– Otrzymujemy informacje, że przedsiębiorcy w miarę możliwości raportują na bieżąco krajowe schematy, żeby nie mieć w późniejszym okresie problemów z odtworzeniem niektórych danych – mówi Łukasz Czucharski, ekspert Pracodawców RP od prawa podatkowego.

Strach przed karą

Od początku obowiązywania przepisów dotyczących schematów podatkowych wiele wątpliwości budzą sankcje przewidziane za niedopełnienie obowiązków. Zgodnie z art. 80f kodeksu karnego skarbowego za brak raportowania lub nieterminowe składanie informacji grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych, czyli aktualnie ponad 28 mln zł.

Karze podlega m.in. nieprzekazanie właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym, osiągniętej dzięki schematowi korzyści podatkowej, wdrożeniu schematu czy też niedostarczenie danych o podmiotach, którym udostępniono standaryzowany schemat podatkowy (MDR). Co ważne, sankcjami objęty jest nie tylko brak raportowania, ale też raportowanie nieterminowe.

– Na szczęście nie mamy od przedsiębiorców sygnałów o kontrolach w zakresie MDR. Nie mamy też informacji o nałożeniu ewentualnych sankcji. Zdarza się natomiast, że przedsiębiorcy otrzymują od organów podatkowych pytania dotyczące zgłoszonego schematu. Wynika to zapewne z faktu, że formularze są niedoskonałe i nie zawsze oddają charakter schematu – tłumaczu Łukasz Czucharski.

Czytaj więcej

Fiskus nie wymiga się od wykładni w sprawie MDR

Co jest schematem

Co może być schematem podatkowym? Wielu przedsiębiorców zadaje sobie podobne pytania, ponieważ przepisy nie są jednoznaczne. Częstą praktyką jest raportowanie różnych zdarzeń na wszelki wypadek, by uniknąć zarzutu niewypełniania obowiązków.

Z objaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że schematem może być m.in. zmiana zasad współpracy ze stosunku pracy na tzw. samozatrudnienie, mimo faktycznego wykonywania pracy w stosunku podporządkowania, czy też wprowadzenie 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla pracowników-twórców. Za schemat może być też uznana np. modyfikacja warunków dostawy towarów w transakcjach trójstronnych w celu uniknięcia VAT w Polsce.

Co mówią przepisy

O czym należy informować

Obowiązek przekazania informacji o schematach podatkowych może dotyczyć trzech kategorii podmiotów:.

- promotora (np. doradcy podatkowego, adwokata, radcy prawnego), który m.in. opracowuje uzgodnienie,

- korzystającego (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej), której udostępniane jest uzgodnienie,

- wspomagającego, czyli podmiotu, który podjął się udzielić bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.

Obowiązek ten dotyczy trzech rodzajów informacji:

 - schematów podatkowych,

- schematów podatkowych standaryzowanych,

- schematów podatkowych transgranicznych.

Informacja o schemacie podatkowym przekazywana jest elektronicznie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Obowiązujący obecnie stan zagrożenia epidemicznego wpływa na zawieszenie wielu obowiązków podatkowych, w tym dotyczących standaryzowanych schematów podatkowych (MDR). Eksperci mówią jednak podatnikom, że nie zawsze warto czekać.

Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) został wprowadzony 1 stycznia 2019 r. Zgłoszeniu podlegają schematy podatkowe transgraniczne i krajowe. Obecnie trzeba raportować na bieżąco transgraniczne schematy podatkowe. Natomiast terminy składania informacji i zawiadomień o krajowych schematach zostały zawieszone.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy