Od 1 stycznia br. uchylono obowiązek złożenia odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Będzie ono bowiem częścią informacji o cenach transferowych. Zmiana ta nie dotyczy przy tym dokumentacji sporządzanej za rok podatkowy/ obrotowy rozpoczęty po 31 grudnia 2020 r. Członkowie zarządu (lub innego organu zarządzającego daną jednostką) nie poniosą już jednak odpowiedzialności karnej skarbowej za brak złożenia oświadczenia za ten rok.