Tak wynika wprost z interpretacji indywidualnej wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 24 lutego 2022 r. (0114-KDIP4-2.4012. 93.2022.1.MC) w sprawie, w której występowałem jako pełnomocnik.

Stan faktyczny