O ile nie budzi wątpliwości, że wręczenie prezentów ma na celu poprawę wizerunku, o tyle budzi je niewątpliwie wręczanie alkoholu, niezależnie od tego w jakiej ilości został serwowany. Jest to bowiem jeden z wymienionych wprost wydatków, które są wyłączone z kosztów uzyskania przychodu. Drugim kryterium jest kwalifikacja wydatku pod kątem reklamy lub reprezentacji.

Przykład

Producent ręcznie malowanych świątecznych kubków zatrudnia 11 pracowników. Z okazji świąt postanowił zaprosić jednego ze swoich kluczowych kontrahentów na lampkę szampana. Na to spotkanie przygotowany został limitowany zestaw kubków dla wszystkich pracowników kontrahenta. Każdy kubek miał logo firmy. Koszt poniesionych wydatków planowany był w całości jako koszt uzyskania przychodu. Czy jednak na pewno założenia były słuszne?

Choć przepisy nie precyzują pojęć „reprezentacja" i „reklama" i nie zawierają ich definicji, to jednak przyjęte jest, że reklama ma na celu zachęcenie do współpracy, natomiast reprezentacja wpływa korzystnie na wizerunek firmy. Warto jednak oddzielić te dwa pojęcia, ponieważ tylko wydatki na reklamę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Reprezentacja, tak jak i alkohol, została z tego wyłączona. Jeżeli zatem przykładowa spółka rozdałaby limitowaną serię swoich wyrobów np. przypadkowym osobom, to wówczas nie powodowałoby to wątpliwości, że można zakwalifikować wydatek jako koszt reklamy. Jeżeli jednak są wręczane kontrahentowi, nawet opatrzone logo, to zmusza to przedsiębiorcę do podjęcia decyzji, która w przypadku kontroli może zostać zakwestionowana.

Jeżeli wartość prezentu nie przekroczy 10 zł, to wówczas nie ma konieczności zapłacenia od niego VAT. Kwota 10 złotych dotyczy ceny jednostkowej nabycia, natomiast gdy nie ma ceny nabycia, wtedy chodzi o jednostkowy koszt towaru ustalony w momencie przekazania go. Zwolnienie to może zostać zastosowane wielokrotnie w stosunku do jednej osoby, jeżeli wartość prezentów w danym roku nie przekracza łącznie 100 zł. Na przedsiębiorcy ciąży jednak obowiązek ewidencjonowania osób obdarowanych i poniesionych wydatków oraz kontrolowanie limitu.

Przekazanie prezentów o wartości nieprzekraczającej 200 złotych nie powoduje obowiązków w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli jednak ta wartość zostanie przekroczona, to wówczas na wręczającym ciąży obowiązek przekazania informacji PIT-8C obdarowanemu oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Gdy obdarowanym kontrahentem jest przedsiębiorca, wówczas powinna mu zostać przekazana informacja o wartości prezentu w momencie jego wręczenia.

—Magdalena Ciałkowska, menedżer ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji Kadrowo-Płacowej w Dziale Usług Księgowych BDO