Sprawa dotyczyła podatniczki, której fiskus zakwestionował rozliczenie PIT za 2015 r. Problemy kobiety miały związek z informacją jaką polska skarbówka dostała do niemieckiego odpowiednika. Wynikało z niej, że oprócz wykazanego dochodu podatniczka uzyskała na terenie Niemiec dochód z działalności, polegającej na opiece nad osobami starszymi i pomocy domowej.

W tej sytuacji podatniczka, która rozliczała się z mężem, złożyła korektę do pierwotnie złożonego zeznania wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy (PIT Z/G). I oprócz wcześniej wskazanych dochodów z tytułu rent/emerytur, wskazała dochody osiągnięte za granicą. W korekcie wskazano, że podatniczka, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, prowadziła na terenie Niemiec jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania. W ramach tej działalności zawierała umowy z rodzinami osób starszych, bądź bezpośrednio z nimi. Ponadto współpracowała z pośrednikiem na terenie Niemiec, który zajmuje się poszukiwaniem klientów zainteresowanych usługami świadczonymi przez podatniczkę. Podatniczka wynajmowała w Niemczech biuro, w który zgłoszona była siedziba jej firmy, prowadzona była ewidencja i odbierana korespondencja.