Rozporządzenie z 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe obowiązuje do końca 2021 roku.

Zaniechanie poboru podatku w praktyce oznacza dla podatników zwolnienie od podatku - umorzonych przez banki:

- kwot spłat wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe lub

- wobec których zastosowano ujemne oprocentowanie kredytu.

W wydanym w środę komunikacie resort poinformował, że wobec informacji o planowanym przez sektor bankowy masowym zawieraniu ugód z klientami, którzy mają „kredyty frankowe”, w wyniku czego dojdzie do umorzenia części wierzytelności, minister finansów podjął decyzję o przedłużeniu zaniechania poboru PIT na następne lata.

Czytaj więcej

Frankowicze będą zwolnieni z podatku PIT od umorzonych przez bank długów

MF wyjaśniło jednocześnie, że banki nie będą mieć obowiązku wystawienia za 2021 rok rocznych informacji PIT-11 w odniesieniu do przychodów, objętych zaniechaniem.