Pod koniec ubiegłego roku wielu przedsiębiorców działających w formie spółki komandytowej musiało zdecydować, czy utrzymywać dalej istnienie tej spółki. Powód było oczywisty: nowelizacja ustawy o CIT objęła spółki komandytowe tym podatkiem od początku 2021 roku.

Dla firm o mniejszej skali działalności jednym z rozwiązań mogło się stać przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, korzystającą z obniżonej do 9 procent stawki CIT.

Czytaj więcej

Lawinowo przybywa spółek komandytowo-akcyjnych. Bo jeszcze przez jakiś czas nie zapłacą CIT
CIT: Spółka komandytowo-akcyjna bez podatku

Takiego właśnie przypadku dotyczyła sytuacja opisana w interpretacji prawa podatkowego, wydanej 8 września 2021 r. przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. O interpretację wnioskowała wiosną br. spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka z o.o., a komandytariuszami są dwie osoby fizyczne. Wspólnicy planują przekształcić spółkę komandytową w spółkę z o.o.

Pytanie wnioskodawcy brzmiało: czy ta powstała z przekształcenia spółka będzie mogła płacić CIT według stawki 9 proc.? Obroty przekształcanej spółki komandytowej nie przekroczyły bowiem w ubiegłym roku 2 mln euro.

Wspólnicy mieli jednak wątpliwości, wskazując na przepis art. 19 ust. 1a ustawy o CIT. Nie pozwala on bowiem na nadużywanie stawki 9-procentowej przez spółki powstałe z przekształceń spółek niebędących osobami prawnymi. Spółka komandytowa nie jest bowiem co do zasady osobą prawną.

Jednak wydana interpretacja potwierdziła możliwość skorzystania z 9-procentowej stawki przez spółkę z o.o. powstałą z przekształcenia spółki komandytowej. Postawiono dwa warunki: nieprzekraczanie progu obrotów 2 mln euro oraz to, by przekształcana spółka komandytowa była podatnikiem CIT. Ponieważ przekształcenie dopiero ma nastąpić, to owa spółka komandytowa już jest (od początku 2021 roku) podatnikiem CIT. Ustawa o tym podatku traktuje bowiem od początku 2021 r. spółki z.o.o. oraz spółki komandytowe na równi i obie definiuje jako spółkę. Z kolei art. 19 ust. 1a pkt 1 pozwala zachować prawo do stawki 9 proc., gdy „spółka" w rozumieniu ustawy o CIT przekształca się w inną spółkę w rozumieniu tej samej ustawy.

Numer interpretacji: 0111-KDIB1-2.4010.229.2021.2.ANK