Ze statystyk Ministerstwa Finansów wynika, że spośród wszystkich nieprawidłowości stwierdzanych w trakcie kontroli w podatkach dochodowych z pierwszej połowy 2020 r. aż 20 proc. dotyczyło restrukturyzacji działalności gospodarczej. Więcej stwierdzono tylko w przypadku korzystania z wartości niematerialnych lub prawnych. Wynika z tego wprost, że kwestie restrukturyzacji niestety nie zawsze są zabezpieczone podatkowo, w tym z perspektywy cen transferowych. Gra jest warta świeczki, ponieważ wartość restrukturyzacji jest zazwyczaj niebagatelna, co automatycznie przekłada się na wysokość potencjalnych doszacowań podatku, a takowych organy z powodzeniem dokonują.