Informacja o realizacji strategii podatkowej - jak wypełnić obowiązek

Niezależnie od przyjętego modelu strategii podatkowej i jej formy powinna ona zawierać katalog formuł określających, jakie cele w obszarze podatkowym przedsiębiorstwo chce zrealizować oraz jakie są środki warunkujące ich prawidłowe i terminowe realizowanie.

Publikacja: 04.05.2021 16:45

Informacja o realizacji strategii podatkowej - jak wypełnić obowiązek

Foto: Adobe Stock

1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy nakładające na podatników m.in. obowiązek prezentowania informacji o zrealizowanej strategii podatkowej. Wprowadzone zmiany legislacyjne wpisują się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Zasadniczym celem zmian jest „uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu".

Pozostało 95% artykułu

Teraz 4 zł za tydzień dostępu do rp.pl!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Rzetelne informacje, różne perspektywy, komentarze i opinie. Artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin