Podatnikom VAT zostało niecałe dwa tygodnie na wywiązanie się z nowego obowiązku. Chodzi o odebranie od osób obsługujących kasy fiskalne oświadczeń, że zostały zapoznane z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutkach ich nieprzestrzegania. Kasjerzy, którzy przed wprowadzeniem nowego obowiązku zajmowali się obsługą kas, muszą je złożyć do 31 maja.

Czytaj też: Czy pracownik stosujący kasy fiskalne musi zostać przeszkolony

Nowe obowiązki

Konieczność informowania kasjerów i odbierania od nich osobnych oświadczeń wynika z rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

– Nowe osoby, które będą dopuszczane do obsługi kas fiskalnych, oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji będą składać zawsze przed rozpoczęciem tych czynności – wyjaśnia Wojciech Zajączkowski, ekspert podatkowy, wykładowca w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dodaje, że oświadczenia od osób, które przed wejściem nowego obowiązku miały styczność z kasą fiskalną, trzeba odebrać do końca maja.

Ekspert zwraca uwagę, że na nowy obowiązek składa się zapoznanie z informacją i odebranie oświadczenia o zapoznaniu się z nią. Przepisy nie wymagają przeszkolenia kasjerów. W jego ocenie informacja dla kasjerów jest niewystarczająca.

– Powinny się w niej znaleźć m.in. instrukcje, co należy zrobić, gdy ktoś nie zapłaci za zakupy – podkreśla ekspert.

Mirosław Siwiński, radca prawny, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatków Kancelarii prof. W. Modzelewskiego dodaje, że złożenie tego oświadczenia w świetle przepisów rozporządzenia jest obligatoryjne.

– Powinno ono być przechowywane, co wynika z tego, że jest ono sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby. Każdy otrzymuje je przecież raczej nie po to, aby je od razu wyrzucić – zauważa Siwiński.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Krzysztof J. Musiał, doradca podatkowy, partner w kancelarii Musiał i Partnerzy, przypomina, że nowy obowiązek dotyczący osób obsługujących kasy fiskalne to nie jest zwykła papierologia.

– Podpisanie takiego oświadczenia dla kasjera oznacza bowiem, że za błędy będzie ponosił już nie tylko odpowiedzialność pracowniczą, ale też karnoskarbową – tłumaczy Musiał.

Będą sankcje

Oznacza to, że kasjer odpowiada osobiście za nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży i musi liczyć się z konsekwencjami.

– Najczęściej będzie to grzywna nakładana mandatem. Obecnie wynosi od 225 do 4500 zł. Zazwyczaj będzie to 500 zł mandatu. Przy czym mandat grozi nie tylko za niewydrukowanie i niewydanie paragonu, ale także gdy zostanie wydrukowany, ale niewydany – podkreśla Wojciech Zajączkowski.

Ekspert przypomina, że kasjer nie może pytać, czy wydać klientowi paragon. To jest obowiązkowe, kasjer powinien przekazać go nabywcy razem z resztą lub co najmniej wykonać gest jego przekazania.

Nasi rozmówcy nie mają wątpliwości, że nowe uciążliwe obowiązki dla podatników i kasjerów mają ułatwić życie skarbówce.

– Oczywistym celem wyprowadzenia tych oświadczeń jest rozszerzenie kręgu osób odpowiedzialnych karnoskarbowo o osoby składające to oświadczenie – uważa Mirosław Siwiński.

Podobnego zdania jest Krzysztof J. Musiał.

– Podpisanie oświadczenia oznacza, że kasjer został zapoznany z zasadami obsługi kasy fiskalnej, a także co grozi za ich naruszenie. Kontrolerzy będą mieli czarno na białym, że o konsekwencjach naruszeń przepisów kasjer wie lub co najmniej powinien wiedzieć. I gdy przyłapią go np. na niewydaniu paragonu, to łatwo będzie go ukarać. Przedtem trzeba było wykazać, że działał świadomie, dziś załatwia to oświadczenie – podkreśla ekspert.

Obowiązkowe odbieranie oświadczeń od każdej osoby, która ma styczność z kasą fiskalną – bez względu na sposób i formę powierzenia – budzi też pewne wątpliwości, ile czasu powinno się je przechowywać.

Zdaniem Krzysztofa J. Musiała jeśli takie oświadczenie traktować jako dokument pracowniczy – czego nie można wykluczyć – to trzeba go przechowywać cały czas. Z kolei Mirosław Siwiński bardziej stawia na okres przedawnienia zobowiązań podatkowych liczony od momentu ostatniego miesiąca lub kwartału (bo to VAT), w którym ta osoba obsługiwać będzie daną kasę.

– Skoro są wątpliwości, to prawodawca powinien doprecyzować, jak długo należy przechowywać oświadczenia odebrane od kasjerów – rekomenduje Mirosław Siwiński.