Podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości wynosi 19 proc. Daniny można uniknąć  przeznaczając pieniądze na cele mieszkaniowe. Mamy na to dwa lata (licząc od końca roku, w którym pozbyliśmy się nieruchomości). Cele mieszkaniowe to m.in. zakup domu lub mieszkania, nabycie gruntu pod budowę domu, remont, adaptacja na cele mieszkalne. Także spłata kredytu mieszkaniowego. Ale nie pożyczki zaciągniętej u rodziny.

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi. Wystąpiła o nią kobieta, która sprzedała otrzymany w spadku po tacie dom. Przed sprzedażą musiała znaleźć inne miejsce zamieszkania. Ponieważ nie spełniała wymaganych przez bank warunków, pożyczkę na zakup mieszkania zaciągnęła u siostry. Pieniądze ze sprzedaży odziedziczonego domu przeznaczyła na jej spłatę.

Czy uprawnia to do zwolnienia z podatku? Twierdzi, że tak, ponieważ bez pożyczki nie mogłaby kupić mieszkania.

Skarbówka miała jednak inne zdanie. Podkreśliła, że zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że muszą być interpretowane ściśle. Przepisy pozwalają natomiast na zastosowanie ulgi tylko wtedy, gdy pieniądze ze sprzedaży nieruchomości zostały przeznaczone na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętej w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej. Pożyczka od osoby fizycznej nie daje prawa do zwolnienia (interpretacja nr IPTPB2/415-335/13-2/JR).

Pamiętajmy, że nie musimy się rozliczać z fiskusem, jeśli pozbyliśmy się domu (mieszkania) po pięciu latach od nabycia. Termin ten jest liczony od końca roku, w którym nastąpiło nabycie.