Minister finansów wypowiedział się w sprawie rozliczenia korzystających z obniżek czynszu najemców. Jego stanowisko znajdziemy w odpowiedzi na interpelację poselską nr 18 358.

Minister przypomniał w niej, że na stosowanie niższych stawek dla najemców lokali będących w posiadaniu przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa pozwalają przepisy (ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego). Warunki obniżki czynszu określane są w postanowieniach odpowiednio: uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zarządzenia wojewody lub uchwały organu wykonawczego państwowej osoby prawnej. Zmniejszenie stawki następuje więc na podstawie aktów o charakterze generalno-abstrakcyjnym, mogących mieć zastosowanie do wszystkich osób spełniających określone w nich przesłanki. Zastosowanie ulgi na podstawie tych aktów prawnych nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o PIT.