Cash pooling a polskie przepisy o cenach transferowych

W związku z uczestnictwem w umowie o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową w ramach grupy kapitałowej nie wystąpi obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy od CIT.

Aktualizacja: 11.12.2014 09:41 Publikacja: 11.12.2014 02:00

Cash pooling a polskie przepisy o cenach transferowych

Foto: www.sxc.hu

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 12 listopada 2014 r. (I SA/Bd 863/14).

Spółka zamierza zawrzeć z bankiem umowę o wspólnym zarządzaniu środkami finansowymi (tzw. umowę cash poolingu). Jej stronami mają być podmioty, które wraz ze spółką wchodzą w skład jednej grupy kapitałowej, a celem ma być ograniczenie kosztów związanych z finansowaniem prowadzonej przez nie działalności. Przygotowując się do operacji, spółka postanowiła zwrócić się do organu podatkowego z pytaniem, czy spoczywa na niej obowiązek dokumentacyjny dotyczący cen transferowych. Jej zdaniem taki obowiązek nie powstanie. Spółka zwróciła uwagę, że sporządzenie dokumentacji jest obligatoryjne jedynie dla podmiotów, które zawierają transakcję oraz jednocześnie są podmiotami powiązanymi w myśl art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT. Obie przesłanki muszą wystąpić łącznie. Bank nie jest powiązany ze spółką ani z jakimkolwiek innym podmiotem, z którym przeprowadza transakcję. Powiązani w myśl tego przepisu są natomiast sami uczestnicy systemu, gdyż są spółkami należącymi do jednej grupy kapitałowej. Niemniej nie sposób uznać ich wzajemnych relacji za transakcję.

Teraz 4 zł za tydzień dostępu do rp.pl!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Rzetelne informacje, różne perspektywy, komentarze i opinie. Artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego