Jeśli praca specjalistów jest potrzebna do wykonania zlecenia, wydatki na ich zakwaterowanie mogą być podatkowym kosztem. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach.

Wystąpiła o nią spółka działająca w branży budowlanej, będąca częścią międzynarodowej korporacji. Zatrudnia kilkaset osób, zdarza się jednak, że musi korzystać z pomocy fachowców pracujących w innych oddziałach. Na podstawie korporacyjnych regulacji obciążana jest kosztami wykonywanych przez specjalistów usług. Musi też często spełnić dodatkowe warunki, aby konsultant i jego macierzysta spółka zgodzili się na podjęcie współpracy. Przykładowo wynająć mu mieszkanie i opłacić media.

Czy taki wydatek jest podatkowym kosztem? Spółka twierdzi, że tak. Argumentuje, że praca wykonywana przez konsultanta jest niezbędna do osiągnięcia przychodu z realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Spółka musi zapewnić mu nocleg, a cena wynajmu mieszkania jest najczęściej znacznie niższa niż usługi hotelowe.

Co na to fiskus? Zgodził się, że wydatek jest podatkowym kosztem spółki. Są bowiem spełnione przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Przepis ten mówi, że do podatkowych kosztów można zaliczyć wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Wynajęcie i opłacenie mieszkania można właśnie tak zakwalifikować. Świadczenie pracy przez konsultantów wymaga poniesienia tych wydatków i stanowi równocześnie warunek należytego wykonania zleconych czynności. W konsekwencji ma to zapewnić spółce przychody.

Izba skarbowa przypomniała też ogólne zasady rozliczania wydatków w podatkowych kosztach.

Muszą być poniesione (tj. pokryte z zasobów majątkowych firmy), definitywne (nie mogą być zwrócone), mieć związek z działalnością i wpływ na uzyskany z niej przychód. Poza tym powinny być udokumentowane, nie mogą też znajdować się w katalogu wyłączeń zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

numer interpretacji: IBPB-1-3/4510-673/16-1/APO