Od 1 stycznia 2021 roku istotnie zmieniły się zasady opodatkowania spółek komandytowych – stały się one podatnikami CIT. Dla spółek komandytowych oznacza to podwójne opodatkowanie na poziomie po pierwsze spółki, a po drugie wspólników. Objęcie spółek komandytowych reżimem CIT zmusiło podatników do szukania bardziej atrakcyjnych alternatyw dla prowadzenia działalności gospodarczej. Można w tym zakresie wskazać na kilka możliwych rozwiązań.

Zmiana umowy