Po zaostrzeniu przepisów ustawy o VAT uczciwe firmy chcą jak najlepiej zabezpieczyć się przed ewentualnymi zarzutami o udział w wyłudzeniu podatku i brak należytej staranności w weryfikacji kontrahentów. Nie mają jednak pewności, czy ich metody sprawdzenia będą dla fiskusa wystarczające.

– Gromadzę setki wydruków z Portalu Podatkowego na dowód, że kupuję towar od firm istniejących i zarejestrowanych na VAT. Nie wiem, czy ma to wartość dowodową – mówi „Rz" jeden z przedsiębiorców.

Dodaje, że problem powstaje też, gdy sprzedawca w dniu wystawienia faktury był podatnikiem VAT, a np. po miesiącu już nie jest. Obawia się, że jeśli odliczy VAT z wystawionej przez niego faktury, fiskus to zakwestionuje. Portal umożliwia sprawdzenie statusu kontrahenta tylko na dany dzień, bez jego historii.

Wydruk z portalu

Ministerstwo Finansów wyjaśnia „Rz", że na Portalu Podatkowym przedsiębiorcy mogą sprawdzić, czy ich kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, zwolnionym czy też w ogóle nie jest. Za każdym razem mogą wydrukować komunikat potwierdzający status partnera biznesowego. Mogą też złożyć do urzędu skarbowego wniosek o potwierdzenie jego zarejestrowania na VAT na dany dzień (art. 96 ust. 13 ustawy o VAT).

„Istotne jest, by kontrahent na dzień wystawienia faktury był czynnym podatnikiem VAT (zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT). Faktura wystawiona przez podmiot będący podatnikiem VAT w dniu jej wystawienia może stanowić podstawę do jej uwzględnienia w rozliczeniach VAT. Nie ma znaczenia status kontrahenta po dacie wystawienia faktury" – pisze ministerstwo.

Trzeba mieć procedury

W razie kontroli często okazuje się, że takie sprawdzenie nie jest wystarczające. – Przepisy nie określają, jak przedsiębiorca powinien przeprowadzić weryfikację kontrahenta, by można było z pełnym przekonaniem stwierdzić, że dochował należytej staranności. Często organy administracji skarbowej stawiają zarzut jej niedochowania, choć są faktyczne dowody potwierdzające weryfikację – mówi Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP.

Adwokat Marcin Malinowski podkreśla, że firmy muszą wdrożyć procedury weryfikacji, by zminimalizować ryzyko sporów z fiskusem. Jakie? To zależy od firmy i branży.

– Należy sprawdzić dane dostawcy w KRS oraz gromadzić wszelkie dowody na dokonanie transakcji, np. korespondencję, zamówienia. Wiele firm wciąż nie opracowało procedur – mówi.

Zdzisław Modzelewski - doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Nabywca może sprawdzić, czy jego kontrahent jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Potwierdzenie tego faktu nie daje mu jednak żadnej ochrony. Co więcej, nie jest ono wymagane przez przepisy. Pamiętajmy, że oszuści wyłudzający VAT w karuzelach podatkowych są zwykle zarejestrowani na VAT. Problem polega na tym, że nie odprowadzają podatku do urzędu. Szkoda, że Ministerstwo Finansów nie opracowało objaśnień dla przedsiębiorców. Powinny wprost wskazywać, co należy zrobić, aby zminimalizować ryzyko zarzutów, że nabywca nie dochował należytej staranności w weryfikacji swoich kontrahentów. Są one niezbędne. Brakuje bowiem obecnie rozwiązań chroniących uczciwych podatników.