Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 14 marca 2017 r. (2461-IBPP2.4512.38.2017.1.MG).

To dobra wiadomość dla tych przedsiębiorców, którzy świadczą usługi polegające na wykonywaniu projektów aranżacji wnętrz na zlecenie innych podmiotów wraz z przeniesieniem praw autorskich do wykonanych utworów lub wraz z udzielaniem licencji do projektu, którzy wynagradzani są w formie honorarium. Jak wynika z przytoczonej interpretacji, taka działalność będzie opodatkowana preferencyjną stawką VAT w wysokości 8 proc.

Czy mamy do czynienia z utworem

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na projektowaniu i aranżacji wnętrz na indywidualne zamówienie. Z uwagi na to, że projektant wnętrz sprzedaje (przenosi) autorskie prawa do projektów na zamawiających na podstawie zawieranych umów o dzieło, podjął wątpliwość, czy czynność ta będzie opodatkowana preferencyjną stawką VAT w wysokości 8 proc. Chciał się też upewnić, czy taka sama stawka będzie obowiązywała w przypadku udzielenia klientom licencji do projektów wnętrz na podstawie umów licencyjnych. W uzasadnieniu własnego stanowiska podatnik uznał, że w tych sytuacjach zastosowanie powinna znaleźć stawka VAT 8 proc., ponieważ wykonywane przez niego projekty spełniają przesłanki utworu w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a świadczone usługi wynagradzane są w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.

Prawo autorskie a niższy podatek

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podzielił zdanie przedsiębiorcy.

Ustawa o VAT umożliwia opodatkowanie preferencyjną stawką 8 proc. między innymi odpłatne usługi twórców, o których mowa  prawie autorskim (bez względu na symbol PKWiU). W celu skorzystania z preferencyjnej stawki VAT należy wpierw ustalić, czy dany projekt wnętrz jest utworem, a więc charakteryzuje go indywidualny, oryginalny i niepowtarzalny charakter. Aby skorzystać ze stawki VAT 8 proc. projekt wnętrz powinien być również stworzony przez autora, uznanego za twórcę w rozumieniu art. 1 ust. 1 i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, które zostaną na mocy umowy przeniesione na nabywcę usługi, a w zamian za to twórca powinien otrzymać od zamawiającego ustalone wynagrodzenie w postaci honorarium. Nierozerwalny charakter powyższych czynności jest przesłanką niezbędną do ustalenia, że czynność sprzedaży projektu oraz praw autorskich do projektu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8 proc. w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z poz. 81 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Niepowtarzalny, indywidualny i oryginalny

Przedsiębiorca, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, wykonuje kilka niezbędnych działań, które składają się na finalną wersję projektu wnętrz i są przejawem jego indywidualnej twórczości. Pierwszym z nich jest autorska dokumentacja projektu, która zawiera część rysunkową (rzuty, widoki pomieszczeń oraz indywidualne rozwiązania meblowe), zestawienia wybranych materiałów i wyposażenia, które klient następnie wykorzystuje w procesie realizacji aranżacji wnętrz. W zakresie świadczonych usług, twórca projektu wykonuje również spersonalizowaną wizualizację komputerową pomieszczenia w celu dokładniejszego zobrazowania klientowi przyszłego wyglądu wnętrz.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Przedsiębiorca wykonuje powyższe projekty jako indywidualny twórca w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tzn. wykorzystuje swoje indywidualne pomysły i niepowtarzalne rozwiązania, projekty wykonuje samodzielnie bez ingerencji i pomocy osób trzecich, a na każdym wykonanym rysunku widnieje jego nazwisko, które jednocześnie podane jest w części opisowej projektu. Tak wykonane projekty mogą, zdaniem fiskusa, skorzystać z preferencyjnej stawki VAT. ?

Magdalena Linke-Koszek, konsultantka w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Na powielane i typowe wzory nie przysługuje obniżona danina

Nie każdy projekt wnętrz będzie mógł skorzystać z preferencyjnej stawki VAT. Fiskus odzróżnia projekty posiadające zindywidualizowany charakter od projektów będących powieleniem innych, czyli nieposiadających cech indywidualnej działalności twórczej, jak również projektów typowych, które cechuje nieoryginalność i powtarzalność rozwiązań architektonicznych.

W komentowanej sprawie mamy do czynienia z przejawem niepowtarzalności, oryginalności oraz indywidualności utworów oferowanych klientom przez przedsiębiorcę. Przedmiotowe projekty stanowią niewątpliwie rezultat działalności twórczej o indywidualnym charakterze, określony w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, więc podlegają ochronie, a ich sprzedaż (przeniesienie) będzie podlegała opodatkowaniem VAT według stawki 8 proc.