Rozpoczęty właśnie rok nie tylko w Polsce przyniesie nowe przepisy podatkowe. Zmiany wprowadzane w licznych krajach europejskich w wielu przypadkach mają na celu walkę z oszustwami fiskalnymi – tak jak w Polsce. Są też przykłady redukcji stawek podatków dochodowych.

Ostrzejsze wymogi

W naszym kraju wielu przedsiębiorców żywo interesuje się wprowadzeniem od połowy roku tzw. podzielonej płatności dla podatników VAT. Według tego systemu podatkowa część należności za towar czy usługę ma trafiać na wydzielone konto sprzedawcy, służące tylko do rozliczeń z władzami skarbowymi. Zabezpiecza to kwoty podatku przed przywłaszczaniem przez oszustów.

Taki system istnieje już we Włoszech i dotyczy „przedsiębiorstw publicznych", czyli głównie spółek giełdowych. Od 1 stycznia rozszerzono go także na ich spółki zależne i niektóre fundacje. Podzielona płatność będzie natomiast zupełną nowością w Rumunii. System zacznie obowiązywać od 1 marca.

Dość restrykcyjne środki przeciw nadużyciom w VAT wprowadzają także Węgry. Z początkiem lipca ma wystartować system fakturowania online dla krajowych transakcji. Oznacza to, że o każdej sprzedaży, w której kwota VAT przekroczy 100 tys. forintów (ok. 320 euro), fiskus dowie się w czasie rzeczywistym. Przedsiębiorcy będą musieli zainstalować w tym celu specjalne oprogramowanie. Taki obowiązek będzie dotyczył nawet małych przedsiębiorców, wystawiających ręcznie papierowe faktury. Będą musieli zgłosić taką transakcję poprzez stronę internetową węgierskiej administracji skarbowej w ciągu pięciu dni od wystawienia faktury. Jeśli kwota VAT przekroczy 500 tys. forintów (ok. 1600 euro) – w ciągu jednego dnia.

Tymczasem Holandia zdecydowała się, by z nowym rokiem objąć rolników VAT na zwykłych zasadach. Dotychczasowy system zwalniał ich z podatku, pozwalając odzyskiwać tylko część podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług. Wprawdzie pozostawiono im opcję pozostania przy starych zasadach, ale według szacunków holenderskich władz większość wybrała model klasycznego podatnika VAT.

Jednym z niewielu krajów europejskich, które poluzowały reżim VAT, jest Szwajcaria. Nastąpiła tam lekka obniżka i tak już niskiej podstawowej stawki – z 8 do 7,7 proc. Zniesiono jednak zwolnienie z VAT dla zagranicznych firm świadczących w Szwajcarii usługi o wartości do 100 tys. franków (85,5 tys. euro). Wprawdzie wciąż będzie można z takiego zwolnienia skorzystać, ale tylko pod warunkiem, że globalny obrót takiej firmy nie przekroczy równowartości owych 100 tys. franków.

Gdzie ulgi i obniżki

Kraje, które zaostrzają reżimy VAT, wynagradzają to swoim podatnikom – na zasadzie kija i marchewki – łagodzeniem podatków dochodowych. Rumunia obniżyła PIT z 16 do 10 proc. dla szerokiej grupy podatników uzyskujących dochody z uprawiania wolnych zawodów, inwestowania, a także dla emerytów. Zarabianie na wartościach niematerialnych będzie obciążone podatkiem 7-procentowym (poprzednio 10 proc.)

Z kolei Węgry wprowadziły nową ulgę dla inwestycji w środki trwałe opiewających na co najmniej 8 mld forintów (25,8 mln euro) albo kreujących nowe miejsca pracy dające zarobić zatrudnionym co najmniej 3 mld forintów (9,7 mln euro). Ulga jest jednak obwarowana dodatkowymi warunkami, związanymi m.in. z innowacyjnym charakterem inwestycji. Węgierski rząd obniżył też tzw. podatek socjalny (odpowiednik składek ZUS) z 22 do 19, 5 proc.

Na obniżkę podatków dochodowych dla biznesu zdecydowała się też Belgia. Podstawowa stawka CIT ma spaść z 33,99 do 29 proc., a w 2020 r. do 25 proc. Małe przedsiębiorstwa o obrotach do 100 tys. euro zapłacą w 2018 r. 20 zamiast 25 proc. CIT.

Niemcy zmieniają zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych. Jeśli dochody funduszy będą pochodziły z dywidend od niemieckich spółek lub z dochodów z nieruchomości w Niemczech, skorzystają z 15-procentowej stawki podatku dochodowego. Inne dochody funduszy (np. z odsetek, ze sprzedaży papierów wartościowych) mają być wolne od podatku. Zwolnienie to zastrzeżono jednak tylko do przypadków niektórych rodzajów inwestycji.

Wielkie cięcie za oceanem

Choć europejskie zmiany podatkowe są istotne dla krajów Starego Kontynentu, to z pewnością najgłośniejsza w świecie reforma dokonała się w Stanach Zjednoczonych. Stawkę podatku dochodowego od przedsiębiorstw obniżono tam z 35 do 21 proc. Dla osób fizycznych obniżono do 2025 r. progi kwotowe decydujące o obciążeniu dochodów odpowiednią stawką podatku. Same stawki też częściowo zredukowano.

Obiecana przez prezydenta Donalda Trumpa w kampanii wyborczej reforma podatkowa jest najpoważniejszą taką zmianą w USA od 30 lat. Podatnicy mają dzięki niej zyskać niemal 1,5 biliona dolarów w ciągu dziesięciu lat.