Procedury płacowe mają przeciwdziałać dyskryminacji

Pracodawcy będą zobowiązani do udostępniania pracownikom kryteriów stosowanych do określenia wynagrodzeń, ich poziomów oraz progresji. Kryteria te mają być obiektywne i neutralne pod względem płci.

Publikacja: 14.03.2024 02:00

Procedury płacowe mają przeciwdziałać dyskryminacji

Foto: Adobe Stock

Jawność polityk płacowych należy obecnie do rzadkości. Pracodawcy niechętnie decydują się na takie ujawnienie z kilku przyczyn. Przejrzyste i jawne procedury wynagradzania mogą uwidocznić istniejące rozbieżności w płacach, które jedocześnie są ciężkie do uzasadnienia osiągnięciami i kwalifikacjami pracowników otrzymujących wyższe wynagrodzenie.

Ujawnienie dyskryminujących polityk wynagradzania może spowodować efekt domina. Pracownicy, którzy zarabiają poniżej stawki wynikającej z ich osobistego zaszeregowania, będą mogli wystąpić z wnioskiem o otrzymanie podwyżki, a jej odmowa może wpłynąć na mniejsze zaangażowanie pracownika w wykonywane obowiązki i tym samym na niższą efektywność. Ujawnienie polityki wynagrodzeń może być trudne szczególnie dla mniejszych przedsiębiorców, którzy ze względu na niższe obroty oferują wynagrodzenie poniżej rynkowego.

Pozostało 91% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego