Karolina Pomarańska

Pracodawca nie ukryje stawek zarobków

Już teraz pracownik może żądać podania informacji o wynagrodzeniu innych osób zajmujących podobne stanowisko i wykonujących pracę porównywalną. Obecnie jednak musi uprawdopodobnić roszczenie z tytułu nierównego traktowania w wynagradzaniu. Niedługo to się zmieni.

Spór o zaniżone wynagrodzenie rozstrzygnie sąd

To pozwany pracodawca będzie miał obowiązek wykazania w sądzie, że wypłacanie pracownikowi niższej pensji nie było wynikiem bezpośredniej ani pośredniej dyskryminacji płacowej ze względu na płeć.

Poziom zarobków przestanie być tajemnicą

Pracownicy zyskają prawo do informacji umożliwiających weryfikację poziomu ich wynagrodzenia w odniesieniu do analogicznych stanowisk. Co do zasady nie będą jej jednak mogli „wynieść” poza zakład pracy.

Procedury płacowe mają przeciwdziałać dyskryminacji

Pracodawcy będą zobowiązani do udostępniania pracownikom kryteriów stosowanych do określenia wynagrodzeń, ich poziomów oraz progresji. Kryteria te mają być obiektywne i neutralne pod względem płci.

Oferty pracy bez widełek płacowych odchodzą w przeszłość

Dyrektywa o równości wynagrodzeń i jawności płac zmieni również zasady rekrutacji. Rewolucyjną zmianą dotyczącą etapu przed zatrudnieniem danej osoby ma być obowiązek podawania tzw. widełek płacowych.

Równe wynagrodzenia w praktyce

Dyskryminacją może być np. przyznanie jednej z osób na analogicznych stanowiskach służbowego auta. Porównując wynagrodzenie pracowników uwzględnia się bowiem zarówno świadczenia pieniężne, jak i niepieniężne.

Luka płacowa coraz bliżej likwidacji

Proces zrównywania wynagrodzeń bez względu na płeć będzie złożony i długotrwały. Już teraz firmy powinny wprowadzać mechanizmy i polityki mające na celu wyrównywanie szans kobiet.

Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach

Firmowe regulacje mogą stanowić o konieczności uzyskania przez pracownika zgody przełożonego na wykonywanie pracy w nadgodzinach jeszcze przed jej podjęciem. Za nieprzestrzeganie tych zasad pracownik może zostać ukarany upomnieniem lub naganą, a jeśli wielokrotnie się to powtarza - nawet zwolniony z pracy.

Koniec z tajemnicą wynagrodzeń i dyskryminacją płacową

Pracodawca będzie miał obowiązek ujawnić stawki wynagrodzeń obowiązujące pracowników wykonujących tę samą pracę lub pracę o jednakowej wartości.

Koniec stanu epidemii a prawo pracy

W okresie obowiązującego od 16 maja 2022 r. stanu zagrożenia epidemicznego wciąż obowiązują rozwiązania wprowadzone przepisami specustawy covidowej. Będą ułatwiać życie pracodawcom do czasu jego odwołania.