Aleksandra Pisarek

Delegowanego mogą obejmować mieszane warunki zatrudnienia

W zależności od okresu, na jaki jest wysyłany pracownik do wykonywania pracy zagranicą, mogą mu przysługiwać uprawnienia wynikające z części z polskich, a w części z zagranicznych przepisów.

Łatwiej o pracę nie tylko naukowcowi

Blue Card stanowi alternatywę dla „zwykłego” zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce, a jej uzyskanie jest dla cudzoziemca dużo korzystniejsze. To rozwiązanie dostępne nie tylko dla lekarzy i prezesów.

Nie trzeba spełniać wszystkich życzeń organizacji związkowej

Uregulowanie zasad korzystania z pomieszczeń i sprzętu pracodawcy oraz dodatkowych kwestii, które nie wynikają z przepisów, może ochronić pracodawcę przed potencjalnym zarzutem utrudniania prowadzenia działalności związkowej.

ZUS bierze pod lupę świadczenia postojowe dla wykonawców zleceń

Organ rentowy kontroluje i podważa zasadność wypłaty wsparcia udzielonego w pandemii osobom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Beneficjenci mogą jednak obronić się w sądzie.