PPK: wpłaty należne także po śmierci uczestnika

Gdy uczestnik pracowniczego planu kapitałowego umrze po wypłacie wynagrodzenia, od którego zostały obliczone i pobrane wpłaty do PPK, należy przekazać te wpłaty do instytucji finansowej.

Publikacja: 25.01.2024 02:00

PPK: wpłaty należne także po śmierci uczestnika

Foto: Adobe Stock

Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę są obliczane, a wpłaty do PPK finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od tego uczestnika w terminie wypłaty wynagrodzenia. Stanowią one określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 46 ze zm.) „wynagrodzeniem” jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy (tzw. 30-krotność), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Dla ustalenia, czy od wartości danego świadczenia należy obliczyć i pobrać wpłaty do PPK, konieczne jest zatem rozstrzygnięcie, czy jest ono „wynagrodzeniem”. Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące obliczania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK w przypadku śmierci uczestnika.

Pozostało 81% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawo karne
CBA zatrzymało znanego adwokata. Za rządów PiS reprezentował Polskę
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Sejm rozpoczął prace nad reformą TK. Dwie partie chcą odrzucenia projektów