Osoba zatrudniona w wieku 55+ zostaje zapisana do PPK na swój wniosek

Pracownik, który osiągnął 55. rok życia i ma mniej niż 70 lat, jeśli chce zacząć oszczędzać w PPK, musi złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Po „zapisaniu” do PPK może oszczędzać w tym programie, jak długo chce i ma wpływ na to, jak lokowane są jego środki.

Publikacja: 14.04.2023 13:21

Osoba zatrudniona w wieku 55+ zostaje zapisana do PPK na swój wniosek

Foto: Adobe Stock

Osoba zatrudniona, która osiągnęła 55. rok życia, może zostać „zapisana” do PPK wyłącznie na swój wniosek – składa ona pracodawcy wniosek o zawarcie w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK. Do PPK nie można „zapisać” osoby, która ukończyła 70. rok życia. Jeżeli pracownik wkrótce kończy 70 lat, umowę o prowadzenie PPK można zawrzeć dla niego najpóźniej w przededniu 70. urodzin.

Przykład: Pracownik, zatrudniony po raz pierwszy u danego pracodawcy 3 kwietnia, kończy 70 lat 30 maja. Już w pierwszym dniu zatrudnienia pracownik złożył pracodawcy wniosek o zawarcie w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca może zawrzeć dla niego tę umowę najwcześniej 17 kwietnia (15. dnia zatrudnienia), a najpóźniej 29 maja, w przeddzień 70. urodzin pracownika.

Czytaj więcej

Upadłość pracodawcy zwalnia go z wpłat na PPK

Osoba zatrudniona, która osiągnęła 55. rok życia, może zostać „zapisana” do PPK wyłącznie na swój wniosek – składa ona pracodawcy wniosek o zawarcie w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK. Do PPK nie można „zapisać” osoby, która ukończyła 70. rok życia. Jeżeli pracownik wkrótce kończy 70 lat, umowę o prowadzenie PPK można zawrzeć dla niego najpóźniej w przededniu 70. urodzin.

Przykład: Pracownik, zatrudniony po raz pierwszy u danego pracodawcy 3 kwietnia, kończy 70 lat 30 maja. Już w pierwszym dniu zatrudnienia pracownik złożył pracodawcy wniosek o zawarcie w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca może zawrzeć dla niego tę umowę najwcześniej 17 kwietnia (15. dnia zatrudnienia), a najpóźniej 29 maja, w przeddzień 70. urodzin pracownika. [koniec przykładu]        

Nowe oszczędności aż do rozpoczęcia wypłaty środków

Pracownik, który ma już status uczestnika PPK, może kontynuować oszczędzanie w tym programie bez względu na wiek. Jeżeli nadal pracuje, pracodawca oblicza i pobiera z jego wynagrodzenia wpłaty do PPK oraz przekazuje te wpłaty do instytucji finansowej.

Sytuacja zmieni się, gdy uczestnik PPK – po osiągnięciu 60. roku życia – rozpocznie wypłatę środków ze swojego rachunku PPK. Uzyskanie przez pracodawcę - od instytucji finansowej - informacji o rozpoczęciu przez uczestnika PPK wypłaty po 60. roku życia powoduje, że pracodawca nie dokonuje już wpłat za tego uczestnika. Rozpoczęcie wypłaty po 60. roku życia powoduje także nieprzekazanie wpłaty powitalnej i dopłat rocznych dla tego uczestnika PPK. 

Przykład: Uczestnik PPK, po osiągnięciu 60. roku życia, nie rozpoczął wypłaty środków ze swojego rachunku PPK. Nadal pracuje, w związku z czym pracodawca oblicza, pobiera i przekazuje do instytucji finansowej wpłaty za tego uczestnika. Jeżeli jednak uczestnik rozpocznie wypłatę środków – np. w wieku 65 lat - choćby tylko z jednego ze swoich rachunków PPK, jeżeli ma ich kilka, to na żaden jego rachunek PPK nie będą już wpływały nowe wpłaty do PPK ani dopłaty roczne.

Decyzje w sprawie środków

Środki gromadzone na rachunkach uczestników PPK są lokowane w fundusze lub subfundusze, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika, czyli fundusze zdefiniowanej daty (FZD). Fundusze te tworzone są ze zdefiniowaną datą funduszu, przypadającą co 5 lat dla kolejnych 5-letnich przedziałów roczników. Każdy uczestnik PPK zostaje automatycznie przypisany do funduszu zdefiniowanej daty w zależności od swojej daty urodzenia.

Uczestnik PPK - jeżeli nie podejmie innej decyzji - inwestuje z jednym funduszem przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz ten, w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo środków. Uczestnik PPK może jednak zdecydować, że dokonywane za niego bieżące wpłaty do PPK będą wpływały do jednego lub kilku funduszy zdefiniowanej daty innych niż właściwy dla jego wieku.

Przykład: Uczestnik PPK, urodzony w 1968 roku, został automatycznie przypisany do FZD 2030, ale bardziej odpowiada mu skład portfela FZD 2060, przewidzianego dla osób urodzonych w latach 1998-2002. Uczestnik ten może złożyć dyspozycję, zgodnie z którą jego bieżące wpłaty do PPK trafią do FZD 2060. To, jak zmienić FZD (w ramach jednego podmiotu zarządzającego), określa umowa o prowadzenie PPK.

Uczestnik PPK może także złożyć instytucji finansowej wniosek o dokonanie konwersji (czyli przeniesienie środków pomiędzy funduszami inwestycyjnymi, subfunduszami wydzielonymi w różnych funduszach inwestycyjnych bądź funduszami emerytalnymi – zarządzanymi przez ten sam podmiot zarządzający) lub zamiany (czyli przeniesienie środków pomiędzy subfunduszami wydzielonymi w tym samym funduszu inwestycyjnym). Wpłata do jednego funduszu lub subfunduszu powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% środków zgromadzonych w PPK.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna: ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46)

Anna Puszkarska Ekspert PFR Portal PPK

Osoba zatrudniona, która osiągnęła 55. rok życia, może zostać „zapisana” do PPK wyłącznie na swój wniosek – składa ona pracodawcy wniosek o zawarcie w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK. Do PPK nie można „zapisać” osoby, która ukończyła 70. rok życia. Jeżeli pracownik wkrótce kończy 70 lat, umowę o prowadzenie PPK można zawrzeć dla niego najpóźniej w przededniu 70. urodzin.

Przykład: Pracownik, zatrudniony po raz pierwszy u danego pracodawcy 3 kwietnia, kończy 70 lat 30 maja. Już w pierwszym dniu zatrudnienia pracownik złożył pracodawcy wniosek o zawarcie w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca może zawrzeć dla niego tę umowę najwcześniej 17 kwietnia (15. dnia zatrudnienia), a najpóźniej 29 maja, w przeddzień 70. urodzin pracownika.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
W sądzie i w urzędzie
Nastolatek ujawnił miliony od państwa dla o. Rydzyka. Teraz wygrał z nim w NSA
Prawo dla Ciebie
Drakońska kara za newsa. Szef KRRiT Maciej Świrski przegrał z Radiem Zet
Prawnicy
Małgorzata Paprocka: Spór o sądy był polityczną kreacją
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał