Trzy pracownice złożyły nam deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w 2021 r., jeszcze przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK. Pierwsza, która ukończyła 55 lat, przebywa do końca marca na zwolnieniu lekarskim. Druga, w wieku 30 lat, przez cały marzec 2023 r. korzysta z urlopu bezpłatnego. Umowę o pracę z trzecią pracownicą, która ma 40 lat, rozwiązaliśmy za porozumieniem stron z końcem lutego 2023 r., ale w marcu br. wypłacimy jej jeszcze wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Dla której z tych kobiet i w jakim terminie mamy obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w związku z tzw. ponownym autozapisem? – pyta czytelniczka.