Podstawę naliczenia wpłat do PPK stanowi wynagrodzenie uczestnika PPK, przez które należy rozumieć podstawę wymiaru składek na jego ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale:

- bez stosowania ograniczenia do tzw. 30-krotności, oraz