Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w [b]wyroku z 30 września 2009 r.(sygn. III SA/Wa 616/09)[/b] Wyjaśnił on, że istotne jest jedynie, aby ustalona opłata nie przekraczała limitu określonego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Sprawa była wynikiem zaskarżenia podjętej w ubiegłym roku przez radę miejską w Myszyńcu uchwały, która wielokrotnie podniosła wysokość opłaty targowej na dwóch bazarach o najlepszej lokalizacji. To dlatego, że co do zasady stawki na targowiskach w tej gminie uzależnione są od rodzaju prowadzonej sprzedaży. Najwyższe (nawet 40 zł za dzień) obowiązują osoby handlujące z samochodu ciężarowego. Najniższe stawki ustanowiono dla sprzedających towary z wozu konnego lub przyczepy ciągnikowej. Spór się pojawił, gdy w 2008 r. na dwóch targowiskach wszyscy zostali zobowiązani do płacenia 100 zł dziennie.

Sąd uznał jednak, że takie postępowanie rady miejskiej nie narusza prawa. To dlatego, że art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustala maksymalny limit tej opłaty na 658,49 zł dziennie. Nie zgodził się także z zarzutem, że rada gminy nie może różnicować stawek opłaty w zależności od tego, na jakim targowisku odbywa się handel. Jego zdaniem takie ograniczenie nie wynika z przepisów. Poza tym byłoby ono nieracjonalne. To dlatego, że [b]uzasadnione jest, aby osoby handlujące w atrakcyjniejszych miejscach uiszczały wyższą opłatę[/b]. Tym samym WSA w Warszawie nie zgodził się z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 września 1993 r. [b](sygn. SA/Gd 1056/93)[/b], w którym ten uznał, że z przepisów nie wynika, aby stawki opłaty targowej mogły być różne dla odrębnych typów targowisk. Według niego mogą być one zróżnicowane jedynie w zależności od rodzaju sprzedaży (z ręki, koszów, samochodu, stoiska itp.).

Zgodnie z art. 15 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E9B2F2B763B9CEDF1F998EB6FDC8B4C1?id=182297]ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[/link] opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel. Opłacie targowej nie podlega jednak sprzedaż w budynkach lub częściach budynków (z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw). Tę opłatę pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko .