Konrad Piłat

Firmy najczęściej nie odwołują się do sądu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wielu przypadkach nadużywa prawa do odmowy wydania interpretacji podatkowej na wniosek przedsiębiorcy.

Interpretacja podatkowa a postępowanie sądowe: nie wystarczy, że urząd skarbowy uzasadni tylko skargę kasacyjną

Sąd słusznie podkreślił, że argumentacja zawarta w uzasadnieniu skargi kasacyjnej nie może zastępować ani uzupełniać argumentacji uzasadnienia interpretacji.

Podatek od spadków i darowizn: Nawet 110 mkw. mieszkania bez podatku

Ustawa o daninie od spadków i darowizn przewiduje specjalne zwolnienie w przypadku nabycia nieruchomości.

Kaucja gwarancyjna a obowiązek korekty kosztów podatkowych

Uiszczenie kontrahentowi należności kilka miesięcy po wykonaniu usługi co do zasady powoduje obowiązek korekty kosztów. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy zleceniodawca potrąca z wypłacanego wynagrodzenia kwotę zabezpieczającą wykonanie umowy.

Klasyfikacja pojazdu zależy od daty jego zakupu

Auta z kratką kupione przed 1 kwietnia 2014 r. nie są uznawane za samochody osobowe w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Cała wartość odpisów amortyzacyjnych jest więc kosztem podatkowym.

VAT przy leasingu auta z kratką

Po 31 marca pojazdy z homologacją ciężarową i ładownością 500 kg lub większą nadal będą dawały przedsiębiorcy więcej korzyści niż zwykłe samochody osobowe.

Na jakiej podstawie skupowane odpady ująć jako koszt

Zakup surowców wtórnych od osób fizycznych może być dokumentowany dowodami wewnętrznymi. Nabycie rzeczy używanych należy potwierdzić umową.

Najlepiej zawrzeć pisemną umowę

Zdaniem organów podatkowych nabycia w sieci towarów nie można zaliczyć ?do kosztów uzyskania przychodów tylko na podstawie wydruku potwierdzającego wygranie aukcji internetowej.

Ograniczenia w odliczaniu VAT nie dotyczą quadów

Od 1 stycznia 2014 r. podatnikom przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony z faktur dokumentujących zakup lub leasing pojazdów ATV.

Warto teraz wykupić auto z kratką

Przedsiębiorcy, którzy na początku 2014 r. nabywają od leasingodawcy samochód z homologacją ciężarową ?i ładownością nie mniejszą niż 500 kg, mogą w pełni potrącić VAT naliczony.