Chodzi o zwolnienie przysługujące firmom, które prowadzą działalność w specjalnych strefach ekonomicznych. Naczelny Sąd Administracyjny uznał (sygnatura akt: II FSK 125/10), że odsetki od lokat typu overnight uzyskiwane przez podatników działających w tych strefach podlegają opodatkowaniu.

Spr dotyczył zakresu zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem dochody uzyskiwane z działalności prowadzonej przez podatnika na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia korzystają ze zwolnienia podatkowego.

Jak podkreślił sędzia NSA Jacek Brolik, środki uzyskiwane ze spornych lokat nie były dochodem uzyskiwanym z SSE. Były to środki obrotowe, bieżące przychody. W ocenie NSA czym innym jest prowadzenie działalności na podstawie zwolnienia, a czym innym jej podejmowanie przez podmiot, który uzyskał zezwolenie na jej prowadzenie w specjalnej strefie ekonomicznej. Z tych względów NSA oddalił skargę kasacyjną spółki.

Lokaty typu overnight to lokaty nocne. Pieniądze na takim koncie są na noc przesuwane na specjalne subkonto i oprocentowane. Rano właściciel konta może znów swobodnie nimi dysponować. Zaletą lokat overnight jest wyższe oprocentowanie.

Skarżąca spółka podkreślała, że takie lokaty nie różnią się od rachunku bieżącego. Różnica jest taka, że lokata jest wyżej oprocentowana. W jej ocenie fiskus jest niekonsekwentny, bo w wypadku oprocentowania rachunków bieżących pozwala na stosowanie zwolnienia dla działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Wyrok jest prawomocny.

Przeczytaj także artykuły:

Czytaj także serwisach:

» Dobra Firma » Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Zwolnienia, ulgi i odliczenia

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

» Dobra Firma » Podatki i księgi » Specjalne strefy ekonomiczne