Niewątpliwie najbardziej gorącym tematem w ostatnim czasie jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odpowiedzi na pytania prejudycjalne polskiego Sądu Najwyższego w sprawie obecnych reform wymiaru sprawiedliwości.

Z wyrokiem wiązały duże nadzieje środowiska opozycyjne i sędziowie negatywnie nastawieni do ostatnich zmian. Wbrew oczekiwaniom Trybunał nie orzekł jednak jednoznacznie o sprawach ustrojowych polskiego sądownictwa i uznał, że kwestie te należy rozstrzygnąć na gruncie krajowym. Dał jedynie wskazówki, jakie kwestie należy brać pod uwagę.