Mariusz Królikowski

Mariusz Królikowski

Mariusz Królikowski: Hiperinflacja konstytucyjna

Propozycje, które się pojawiają, stanowią zdecydowanie poważniejsze naruszenie podstawowych zasad konstytucyjnych niż wszystkie grzechy ustrojowe PiS razem wzięte.

Mariusz Królikowski: Przywracanie praworządności czy zamach stanu?

Części postulowanych zmian w sądownictwie nie da się w sposób legalny wdrożyć.

Mariusz Królikowski: Przed upadłością kroczy podupadłość

Kampania wyborcza nie sprzyja racjonalnym zachowaniom, a i później trudno liczyć na radykalną poprawę.

Mariusz Królikowski: Zamrożenie wynagrodzeń sędziów po raz trzeci

W dziedzinie sięgania do kieszeni sędziów politycy rożnych opcji potrafią być zaskakująco zgodni. Oczywiście tylko wówczas, gdy są przy władzy, bo przejście do opozycji radykalnie zmienia ich punkt widzenia.

Mariusz Królikowski: Praworządność na kartkach kalendarza

Mamy do czynienia z przywracaniem porządku czy zamachem stanu?

Mariusz Królikowski: Niekończąca się historia

Teza, że „nowi” sędziowie w SN godzą w zasady europejskie, jest na wyrost.

Mariusz Królikowski: Sędziowie gorszego sortu

Czyżby „zły dotyk” KRS powodował nieodwracalne skutki dla niezawisłości?

Jak rozwiązać problem polskiego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów

Reputację łatwiej stracić, niż odzyskać, więc TSUE nie dopatrzył się w ID cech niezależnego sądu.

Mariusz Królikowski: Wybory prezydenckie 2020 - miliony wydane lekką ręką

Można założyć, że wybory prezydenta będą demokratyczne i uczciwe.

Mariusz Królikowski: Przedwyborczy thriller - o głosowaniu korespondencyjnym

Głosowanie korespondencyjne to dobry pomysł, ale zgłoszony stanowczo za późno. Aby je wdrożyć, należało zacząć prace na kilka miesięcy przed terminem wyborów.