Ostatnio, zapewne pod wpływem sondaży wyborczych, powrócił w debacie publicznej temat tzw. przywracania praworządności, czyli zmian prawnych i organizacyjnych, które mogłyby nastąpić po zmianie większości rządzącej w 2023 r.

Wśród polityków i prawników pojawiają się pomysły radykalne – z siłowym wyprowadzaniem funkcjonariuszy publicznych włącznie. Niemniej założeniem dalszych rozważań będzie legalność działań kolejnej władzy. Nie da się bowiem przywracać praworządności działaniami niepraworządnymi. Naginanie lub wręcz łamanie zasad prawa byłoby pogłębieniem problemów prawnych, z którymi borykamy się obecnie.