W głosowaniu wzięło udział 429 posłów. Za przyjęciem zmian głosowało 309 posłów, przeciw - 0, wstrzymało się 120 posłów.

Członkowie klubu PiS zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem nowelizacji, w liczbie 227 posłów. Natomiast posłowie koalicji obywatelskiej niemalże wszyscy wstrzymali się od głosu. Tylko jeden poseł oddał głos "za" uchwaleniem zmian.

Zmiany poparli również posłowie Lewicy.

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania ustala czasową granicę 30 lat, przewidując, że po tym czasie nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji wydanej w postępowaniu administracyjnym z rażącym naruszeniem prawa, która była podstawą nabycia prawa lub stwarza uzasadnione oczekiwanie nabycia prawa. W takiej sytuacji, zgodnie z projektem nowelizacji – organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji.

Czytaj także: 30 lat na unieważnienie decyzji administracyjnej

Zmiany będą dotyczyć przede wszystkim spraw własnościowych, m.in. reprywatyzacyjnych – ale nie tylko – zakotwiczonych niejednokrotnie w głębokiej przeszłości. Ma to sprzyjać likwidacji stanu niepewności prawnej, który gmatwa stosunki własnościowe i uniemożliwia ich stabilizację.