Teren pałacowo-parkowy nie odpowiadał kryteriom nieruchomości ziemskiej – orzekł wojewoda podkarpacki. Nie przekonały go argumenty, że w inspektach, szklarni i na grządkach w parku uprawiano warzywa, a w stajni hodowano konie cugowe.

– Krasiccy udowodnili, że zamek, stanowiący ich siedzibę, nie był powiązany funkcjonalnie z majątkiem ziemskim – mówi Roman Nowosielski, adwokat, pełnomocnik Ignacego Krasickiego, spadkobiercy Izabelli i Augusta Krasickich, ostatnich właścicieli zamku.

Obecna decyzja została wydana po 13 latach. Jeszcze bowiem w 2000 r. wojewoda podkarpacki orzekł po raz pierwszy, że zespół pałacowo-parkowy w Lesku nie podpadał pod działanie dekretu o reformie rolnej. Potem zapadło 11 decyzji administracyjnych i dwa wyroki sądowe.

– Już wówczas należało oddać to, co zabrano w celu zniszczenia potencjalnych przeciwników nowego ustroju – uważa Roman Nowosielski. – Nie było jednak, i nie ma też dziś, woli politycznej, żeby cokolwiek oddawać, a na zabranej własności próbuje uwłaszczyć się mnóstwo ludzi i spółki Skarbu Państwa – podkreśla.

Drogę do reprywatyzacji torują jedynie sądy. W tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dwukrotnie uchylał niekorzystne dla Krasickich decyzje. Jednocześnie wojewoda podkarpacki i minister rolnictwa podejmowali sprzeczne orzeczenia. Raz twierdzili, że zamek podlegał reformie rolnej, a innym, że nie. W dalszym ciągu oddaniu zamku przeciwstawiają się samorząd, reprezentowany przez burmistrza Miasta i Gminy Lesko, oraz spółka Gliwicka Agencja Turystyczna SA. Zamek, odremontowany po częściowym zniszczeniu w 1942 r., stał się bowiem w latach 50. górniczym ośrodkiem wypoczynkowym. Następnie jego właścicielem oraz użytkownikiem wieczystym gruntu została Gliwicka Agencja Turystyczna SA. Należy do niej ogólnopolska sieć obiektów wypoczynkowych. W Lesku prowadzi luksusowy pensjonat Zamek. Park należy do gminy Lesko.

– Nie mogę się zgodzić, aby spółka poniosła konsekwencje wykonania dekretu reformy rolnej i zadośćuczyniła za coś, czego nie uczyniła – mówi Marcin Kędracki, prezes GAT. – Spółka weszła w posiadanie tego majątku legalnie, zainwestowała ogromne środki. Jest własnością Skarbu Państwa, więc w razie prawomocnego orzeczenia na korzyść Krasickich to Skarb Państwa będzie ustalać formę zadośćuczynienia. Jako właściciel 100 proc. akcji nie może on jednak działać na niekorzyść spółki – wyjaśnia.

Zarówno GAT, jak i burmistrz Leska odwołali się od decyzji wojewody podkarpackiego do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jeżeli będzie podtrzymana, złożą skargi do WSA w Warszawie. Mogą również skorzystać ze skargi kasacyjnej do NSA.