Nie ma na razie uchwały ani terminu posiedzenia całej Izby Cywilnej w sprawach frankowych, czy pan prosi sądy o odroczenie rozprawy, czy orzekanie?

Na pewno nie będę wnosił o odroczenie rozprawy z tego powodu i myślę, że sądy coraz rzadziej widzieć będą taką potrzebę. Uważam, że decyzja SN o bezterminowym odroczeniu posiedzenia całej Izby powinna przekonywać sędziów, że nie ma sensu czekać.

Czytaj także: Sąd Najwyższy nad frankowiczami: Izba Cywilna ma odpowiedzieć na pytania ważne dla sporów o kredyty walutowe

Sądy cywilne nie mogą czekać na uchwałę w nieskończoność, to jasne, ale czy nie mogę jednak jeszcze poczekać? Chodzi o kilka ważkich pytań.

Większość problemów dotyczących kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, z którymi zmierzyć miała się cała Izba Cywilna, jest już rozwiązana. W kwestii niedopuszczalności zastępowania nieuczciwych postanowień przepisami dyspozytywnymi bez zgody konsumenta wypowiedział się TSUE w spawie Dziubak C-260/18, takie samo stanowisko zajął w tej kwestii SN w wyrokach IV CSK 309/18 i V CSK 382/18. Obowiązywanie zasady dwóch kondykcji potwierdził SN w uchwale III CZP 11/20, a kwestie związane z przedawnieniem w uchwale III CZP 06/21.

A wynagrodzenia za korzystanie z kapitału?

W tej kwestii prędzej czy później wypowie się TSUE. Przypuszczam, że raczej prędzej i nie wątpię, że w sposób korzystny dla konsumentów. Żądanie tego rodzaju „wynagrodzenia" przez przedsiębiorcę, który oferował konsumentom umowy zawierające nieuczciwe postanowienia, jest sprzeczne z celami dyrektywy 93/13, wyrażonymi w jej art. 6 i 7.

To po co ten zgiełk o uchwałę całej Izby?

Pozostają pytania dotyczące obiektywnej możliwości obowiązywania umów o kredyt indeksowany i denominowany z pominięciem nieuczciwych postanowień dotyczących przeliczeń walutowych. Wobec braku uchwały całej Izby SN w tej kwestii odpowiedzi na to pytanie będzie musiało udzielić orzecznictwo sądów powszechnych lub uchwała SN w mniejszym składzie.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ