SPIS TREŚCI

Kierowca na próbę

Ustawa o kierujących pojazdami

(której przepisy w większości wejdą w życie 11 lutego 2012 r.) wprowadza rewolucję w szkoleniu, zdobywaniu uprawnień i nadzorze nad kierowcami – szczególnie tymi świeżo upieczonymi.

Za dwa lata (w styczniu 2013 r.) świeżo upieczeni kierowcy – za takich ustawa uznaje wszystkich, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii B – znajdą się pod specjalnym nadzorem.

Ustawodawca przewidział dla nich dwuletni okres próby, która rozpoczyna się od dnia, w którym kierowca dostaje dokument do ręki. Nabywanie doświadczenia będzie się odbywało etapowo. Najwięcej dolegliwości przewidziano na pierwszych osiem miesięcy po odebraniu prawa jazdy.

I tak między czwartym a ósmym miesiącem (licząc od dnia otrzymania prawa jazdy) kierowca musi odbyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Zanim upłynie osiem pierwszych miesięcy jazdy, obydwa zaświadczenia powinny trafić do starosty. To niejedyny obowiązek, jaki nałożono na kierowców.

Młody kierowca – także przez osiem miesięcy – będzie mógł jeździć jedynie oznakowanym autem. Chodzi o okrągłą nalepkę barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego naklejoną na przednią i tylną szybę.

W okresie próbnym, przed upływem ósmego miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierowca musi pilnować prędkości, z jaką się porusza. Ma zakaz przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym i 80 km/h poza obszarem zabudowanym. Nie wolno mu też prowadzić innych niż oznakowane samochodów i podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Bardzo łatwo będzie też stracić dokument. Prawo jazdy zostanie cofnięte kierowcy w czasie okresu próbnego po popełnieniu trzech wykroczeń lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym (np. jazda po spożyciu alkoholu).

Reedukacja po nowemu

Kiedy ustawa wejdzie w życie, zniknie możliwość redukcji punktów karnych. Dziś dwa razy do roku kierowca może się pozbyć w sumie 12 punktów.

Za dwa lata osoba uzyskująca 24 punkty karne nie zostanie jak dotychczas skierowana na egzamin sprawdzający jej kwalifikacje, ale na kurs reedukacyjny. Ten ma kosztować maksymalnie 500 zł, ale trwać będzie kilkanaście (a nie tak jak do tej pory kilka) godzin.

Jeśli wiedza zdobyta na kursie nie wpłynie na poprawę zachowania kierowcy i w ciągu pięciu lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny ponownie zgromadzi 24 punkty, będzie musiał zaczynać naukę od nowa.

Już nie dożywotnie

Jedną z najważniejszych zmian będzie wprowadzenie terminowych praw jazdy. Teraz, jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych (głównie wady wzroku), prawo jazdy wydawane jest bezterminowo.

Jedynie kierowcy zawodowi muszą przechodzić badania okresowe. Od stycznia 2013 r. okres ważności praw jazdy w państwach członkowskich UE będzie wynosić zależnie od kategorii 5, 10 lub 15 lat.

Proponowane okresy ważności prawa jazdy w przypadku kategorii A1, A, B1, B, B+E, a więc na motocykle, czterokołowce (quady) i samochody osobowe, to 15 lat.

Uwaga! Dzisiejsze prawa jazdy zachowają ważność do stycznia 2033 r

Nowy katalog kategorii praw jazdy

Jak będzie wyglądał nowy katalog kategorii praw jazdy? Sprawdźmy:

kategoria AM będzie niezbędna do kierowania:

– motorowerem,

– czterokołowcem lekkim;

kategoria A1:

– motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

– motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerem i czterokołowcem)

• kategoria A2:

– motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

– motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

kategoria A:

– motocyklem

– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

kategoria B1:

– czterokołowcem,

– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

kategoria B:

– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

– zespołem takich pojazdów oraz z przyczepy lekkiej,

– zespołem ww. pojazdów oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg

– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

kategoria C1:

– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,

– zespołem pojazdów złożonym z ww. pojazdów oraz z przyczepy lekkiej,

– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

• kategoria C:

– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,

– zespołem złożonym z takich pojazdów oraz z przyczepy lekkiej,

– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

kategoria D1:

– autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,

– zespołem pojazdów złożonym z takiego autobusu oraz z przyczepy lekkiej,

– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

kategoria D:

– autobusem,

– zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej,

– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

kategoria T:

– ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

– zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),

– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

kategoria B+E, C+E lub D+E

– pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;

kategoria C1+E

– zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;

kategoria D1+E

– zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;

kategoria B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E

– zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;

• kategoria C+E i D

– zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E

Minimalny wiek

Ustawa o kierujących pojazdami daje szansę 14-latkom na kierowanie pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii AM. 16 lat to wiek wymagany dla kategorii A1, B1 i T. I dalej trzeba mieć:

• 18 lat – aby prowadzić pojazdy określone w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;

• 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od dwóch lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

• 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;

• 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E

• 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez dwa lata prawa jazdy kategorii A2,

• 21 lat – dla tramwaju;

• 15 lat – dla pojazdu zaprzęgowego;

• 10 lat – dla roweru;

• 17 lat – dla roweru wieloosobowego lub przewożącego inną osobę;

• 13 lat – dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;

• 21 lat – dla kolejki turystycznej.

Uwaga! Ubiegający się o prawo jazdy do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem może przystąpić do egzaminu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku.