Takiego zdania jest rzecznik praw obywatelskich. Dlatego  wystąpił do ministra obrony narodowej o zajęcie stanowiska w sprawie zasad udzielania zwolnienia od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny (dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem).

Zgodnie z art. 62 ust. 11 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wojskowemu przysługuje 50 dni wolnego przeznaczonego na opiekę. Jednocześnie regulacja ta zobowiązuje ministra obrony narodowej do określenia w rozporządzeniu szczegółowych warunków i trybu udzielania żołnierzom zawodowym zwolnienia od zajęć służbowych.

Wskazuje wprost, że zwolnienie żołnierza zawodowego od zajęć służbowych następuje „dopiero wtedy, gdy opieki takiej nie może sprawować małżonek żołnierza lub inny członek rodziny".

Tak też wynika z obowiązującego rozporządzenia w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych. Zgodnie z nim zwolnienie może nastąpić w razie sprawowania osobistej opieki nad małżonkiem lub dzieckiem, gdy z żołnierzem nie zamieszkują członkowie rodziny, którzy mogą taką opiekę zapewnić.

Jeśli chodzi natomiast o opiekę nad rodzicami, to żołnierz dostanie wolne pod warunkiem, że w tej samej miejscowości nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby zapewnić im opiekę.

50 dni zwolnienia od pracy przysługuje wojskowym

Kłopot jednak w tym, że tak określone w ustawie kryterium uzależniające zwolnienie żołnierza od tego, czy nie ma innej osoby, która zajmie się bliskim, budzi wątpliwości. Dlaczego? Bo przez takie sformułowanie regulacja ogranicza uprawnienia żołnierza zawodowego. Zauważyli to wojskowi, którzy poskarżyli się do RPO.

– Obowiązującej ustawie można zarzucić naruszenie konstytucyjnych standardów ochrony praw rodzicielskich oraz zasady równości wobec prawa – wyjaśnia prof. Irena Lipowicz.

Przepisy dotyczące żołnierzy zawodowych zasadniczo różnią się od rozwiązań przyjętych na gruncie regulacji prawa pracy i przepisów dotyczących innych służb mundurowych. Tam kwestia możliwości zwolnienia od zajęć służbowych lub zwolnienia od pracy w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny uregulowana jest w sposób jednolity.

Czytaj także w serwisie:

» Sfera budżetowa » Mundurowi » Wojsko