Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

Jest ono elementem programu „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009 – 2011”, którego cel to m.in. wprowadzenie motywacyjnego systemu wynagradzania. Zgodnie z projektem dla każdej grupy uposażenia zasadniczego przewidziano jeden mnożnik kwoty bazowej. Teraz jest duża rozpiętość mnożników w jednej grupie, co powoduje niekiedy nieuzasadnione rozwarstwienie wynagrodzeń.

Po zmianach różnicowanie płacy na danym stanowisku będzie możliwe poprzez podwyższenie grupy uposażenia zasadniczego.

Kolejnym etapem zmian w zakresie wynagradzania celników będzie wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla osób na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych. Nowe zasady mają objąć wszystkich funkcjonariuszy od 2011 r.