Magdalena Januszewska

Po wygraniu emerytury w sądzie można walczyć o odsetki za opóźnienie w wypłacie

Ubezpieczony, którego organ rentowy niesłusznie pozbawił świadczenia, może się domagać odsetek za opóźnienie w wypłacie.

Świadczenie przedemerytalne - kiedy trzeba będzie zwrócić

Lepiej samodzielnie zweryfikować, czy ZUS prawidłowo ustalił i przyjął dane do obliczeń przy progach dochodowych dorabiających osób. Dotyczy to zwłaszcza kwot uzyskanych w kolejnych miesiącach.

Czynności powierzone z zakresu prawa pracy: Żona przyjmie pracownika do firmy męża

Pracodawca może powierzyć czynności z zakresu prawa pracy innym osobom. Wyznaczony do tych zadań nie musi być zatrudniony w firmie. W umocowaniu warto określić jego zakres i termin.

Z decyzji o przyznaniu świadczenia z zakładowego funduszu socjalnego nie można się wycofać

Rozwiązanie umowy, nawet w trybie dyscyplinarnym, nie pozwala pracodawcy odmówić podwładnemu wypłaty świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które wcześniej zostało mu przyznane.

Kiedy niepełnosprawny może wykonać badania lekarskie w godzinach pracy?

Pracodawca sam musi ocenić, czy przedstawione przez niepełnosprawnego pracownika dowody potwierdzają, że musi się poddać dodatkowym badaniom i że nie może tego zrobić po zakończeniu pracy.

Orzeczenie inwalidztwa pracownika wymusza zmiany u pracodawcy

Zatrudniając osobę niepełnosprawną, pracodawca musi zorganizować dla niej odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym.

Niepełnosprawny pracownik: krótszy czas pracy a pensja za zwykły etat

Postanowienie w umowie osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym czy umiarkowanym, że jest zatrudniona na cały etat oznacza, że tygodniowo przepracuje 35 godzin. Nie może przez to zarabiać mniej nawet przy zapłacie stawką godzinową.

Wypowiedzenie umowy na czas określony bez ograniczeń

Od 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony wypowiada się bez ograniczeń. Niepotrzebna jest klauzula dopuszczająca taką możliwość.

Przywileje karmiącej pracownicy

Pracownica, która nie chce korzystać z wyjść na karmienie dziecka piersią w czasie pracy, może przychodzić później do firmy lub wcześniej z niej wychodzić. Nie uda się jej natomiast wymienić kilku przerw na cały dzień wolny.

Urlop wychowawczy a czas pracy

Pracodawca nie może odmówić rodzicowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego, który chce obniżenia wymiaru czasu pracy. Spóźniony wniosek w tej sprawie pozwala mu jednak odroczyć tę zmianę. Od stycznia na przygotowanie się do obniżki będzie miał trzy tygodnie zamiast dwóch.